Licitatie
Regulament licitatie online

 • Obiectele care se vor licita vor fi receptionate de catre Asociația pentru Galați de la terti în baza unui proces – verbal de predare – primire, obiectele fiind păstrate la sediul oragnizației pe toată durata licitației, în condiții sigure
 • Pretul pentru fiecare obiect va porni de la suma stabilita de comun acord intre detinatorul obiectului si Asociația pentru Galați.
 • Ulterior preturile care vor fi inscrise in catalogul online.
 • Obiectele supuse licitatiei vor fi prezentate online incepand cu prima zi a licitatiei. Expunerea si licitarea obiectelor online este deschisa publicului, fara taxa.
 • Organizatorul are dreptul de a adauga obiecte noi pe parcursul desfasurarii licitatiei.
 • Obiectele expuse la toate pozitiile din catalog vor purta un numar de ordine aferent.
 • Toate fondurile stranse in urma licitatiei vor fi folosite numai in scopuri caritabile, respectiv vor fi alocate, in mod egal, celor 3 beneficiari..
 • La licitatie poate participa orice persoana fizica sau juridica, indiferent de nationalitate sau rezidenta.
 • Nu se percepe taxa de participare.
 • Pot participa la licitatie persoanele direct interesate sau reprezentanti ai acestora, care au obligatia de a prezenta imputernicire.
 • Pentru persoanele care doresc sa participe la licitatie este necesara completarea formularului de inscriere online la licitatie, formular care reprezinta angajament de plata si care certifica cunoasterea si recunoasterea prevederilor din prezentul regulament.
 • Dreptul de participare la licitatie este obtinut in urma inscrierii online cu toate datele de identificare prevazute in formular.

Reglementari generale

 • Asociația pentru Galați va anunta ora de incepere si de final a licitatiei.
 • Licitatia se incheie la ora indicata pe site www.pentruglati.ro
 • In catalogul online se va mentiona pretul de intrare pentru fiecare pozitie.
 • Orice participant va putea licita in repetate randuri, achizitionand unul sau mai multe obiecte.
 • Mentionarea online a unui pret reprezinta si angajament de plata.
 • Castigatorul obiectului este persoana care ofera cel mai mare pret la finalul perioadei de licitare.
 • La finalul participarii la licitatie, fiecare participant va fi informat  electronic cu privire la situatia obiectelor la care acesta a licitat si daca este sau nu castigator.
 • Dupa inchiderea licitatiei, toate obiectele neadjudecate se vor dona.
 • Dupa ce obiectele vor fi donate, se va publica pe site-ul www.pentrugalati.ro lista beneficiarilor.
 • Plata se efectueaza in termen de maxim 24 de ore de la data inchiderii licitatiei.
 • Daca cumparatorul nu achita pretul de adjudecare in termen de 24 de ore de la data inchiderii licitatiei, organizatorul este indreptatit sa doneze obiectele neachizitionate in scopuri caritabile.
 • Orice alta taxare impusa de lege va fi anuntata si se va aplica.
 • Sumele de adjudecare si taxele vor fi afisate si incasate in lei.

Modalitati de plata 

Alte clauze

 • Obiectele nu pot fi retrase.
 • Pozitiile din catalog care datorita unor erori de redactare nedorite ar putea crea confuzii sau interpretari, vor fi scoase de la licitatie de catre organizator.
 • Nerespectarea prezentului regulament atrage automat anularea dreptului de participare la licitatie.
 • Cumparatorii pot solicita Asociației pentru Galați informatii cu privire la destinatia fondurilor stranse in scopuri caritabile.