Varstnici
In general, persoanele care au ajuns la o anumita varsta se izoleaza,  iar increderea in propria persoana dispare. Noi ne propunem sa implicam varstnicii in proiectele noastre, fiindca suntem siguri ca acestia pot contribui la dezvoltarea organizatiei. Trebuie sa-i tratam cu respect si incredere pentru cunostintele valoroase pe care le-au acumulat de-a lungul timpului si pentru ca ne fac viata mai frumoasa.

Carta Sociala Europeana reprezinta instrumentul european de referinţa în ceea ce priveste segmentul de coeziune sociala, fiind primul tratat care consacra dreptul la protecţie împotriva excluderii sociale şi saraciei – doua atingeri majore aduse demnitatii umane care privesc, într- o masura semnificativa  şi demnitatea persoanelor vârstnice. 

“In vederea exercitarii efective a dreptului persoanelor vârstnice la protectiei sociale, partile se angajeaza sa ia sau sa promoveze fie direct, fie în cooperare cu organizatiile publice sau private masuri adecvate destinate, în special:

 • sa permita persoanelor vârstnice sa ramâna membri deplini ai societatii cât mai mult timp posibil prin intermediul:
  1. unor resurse suficiente care sa le permita sa duca o existent decenta si sa participe activ la viata publica, sociala si culturala;
  2. difuzarii informatiilor privind serviciile si facilitaile disponibile pentru persoanele vârstnice si posibilitaile lor de a recurge la acestea;
 • sa permita persoanelor vârstnice sa aleaga liber propriul stil de viata si sa duca o existenta independent în mediul lor obisnuit atâta timp cât doresc si cât acest lucru este posibil, prin:
  1. punerea la dispozitie a unor locuinte corespunzatoare nevoilor acestora si starii lor de sanatate sau sprijin adecvat în vederea amenajarii locuintei;
  2. îngrijirea sanatatii si servicii pe care starea acestora le impune;
 • sa garanteze persoanelor vârstnice care traiesc în institutii o asistenta corespunzatoare în privinta vietii private si participarea la stabilirea conditiilor de viata în institutie.”

Carta Sociala Europeana – ARTICOLUL 23
Dreptul persoanelor vârstnice la protectie sociala